ADATVÉDELMI NYILATKOZAT


 1. A jelen adatvédelmi nyilatkozat a http://fuggonykatalogus.hu/ honlap (a továbbiakban: Honlap) látogatói, regisztrált felhasználói, és a hírlevélre feliratkozott személyek a Procont Engineering Kft. – székhelye: H-1037 Budapest, Kunigunda útja 41/b  cégjegyzék száma 01-09-921805: , továbbiakban: Adatkezelő – részére megadott adatok nyilvántartására és kezelésére vonatkozik.

 2. Az adatkezelés és feldolgozás célja a Honlap üzemeltetése, az Ügyfelek kiszolgálása és tájékoztatása, akciók ismertetése.

 3. Az Igénybevevő személyes adatainak megadása nem kötelező, ugyanakkor a regisztráció feltétele és amennyiben ezeket Igénybevevő önkéntesen az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja, úgy elfogadja a jelen Nyilatkozatban foglaltakat és egyúttal hozzájárul a személyes adatainak az Adatkezelő által történő tárolásához, továbbá a fenti céloknak megfelelő felhasználásához.

 4. A regisztráció során megadott adatokat – eltérő rendelkezés hiányában – Adatkezelő semmilyen, az Igénybevevő által engedélyezettől eltérő célra nem használja fel.

 5. A Honlap igénybevétele során az Igénybevevőről a webszerver a személyazonosságához nem kapcsolható, kizárólag technikai jellegű információkat (például: IP-cím, igénybevétel helye, böngésző típusa) tárolhat. Ezen adatok kizárólag automatizált formában, statisztikai és fejlesztési célból kerülnek felhasználásra, a látogatást követő legfeljebb 60 napig.

 6. A regisztráció és a hírlevélre feliratkozás során az Igénybevevő email címét köteles megadni. Az Adatkezelő ezen adattovábbítások során mindent megtesz annak érdekében, hogy az Igénybevevő személyes adataival visszaélés ne történhessen.

 7. Adatkezelő az Igénybevevő személyes adatait bizalmasan kezeli, az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges, jogszabályban meghatározott ideig. Adatkezelő a közreműködő igénybevételével történő kötelezettségei teljesítésén túl, az Igénybevevő előzetes hozzájárulása nélkül harmadik fél részére nem adja át az általa kezelt személyes adatokat.

 8. A Honlap használata során megadott adatok kezelésekor Adatkezelő mindenkor tiszteletben tartja az Igénybevevő információs önrendelkezési jogát. Adatkezelő adatkezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény adatvédelmi rendelkezései az irányadóak.

 9. Igénybevevő bármikor kérheti Adatkezelőt, hogy adjon tájékoztatást az általa kezelt és felhasznált – Igénybevevőre vonatkozó – adatokról. Adatkezelő a tájékoztatást haladéktalanul, de a kézhezvételt követően legkésőbb 30 (harminc) napon belül megküldi Igénybevevő részére.

 10. Igénybevevő bármikor jogosult a személyes adatainak rögzítéséhez, illetve felhasználásához adott hozzájárulását visszavonni. Az email útján kiküldött hírlevelek vonatkozásában az email cím felhasználását Igénybevevő külön is visszavonhatja. Igénybevevő ugyanakkor tudomásul veszi, hogy bizonyos személyes adatok – így különösen az email cím – törlése a regisztrációjának törlését vonja maga után.

 11. Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az Igénybevevő személyes adataihoz jogosulatlan személyek ne férhessenek hozzá, ugyanakkor kizárja felelősségét az esetlegesen bekövetkező adatvesztés vagy adatlopás vonatkozásában.

 12. Adatkezelő bármikor, előzetes bejelentés nélkül jogosult a jelen Nyilatkozatot egyoldalúan módosítani, egyúttal azonban folyamatosan biztosítja, hogy a Nyilatkozat aktuális változata a Honlapon mindig elérhető legyen.

 

Az adatvédelmi nyilatkozat 2019. november 14. napjától visszavonásig érvényes.

 

Adatkezelő: Procont Engineering Kft.
Székhelye: 1037 Budapest Kunigunda útja 41/b
Cégjegyzék száma: 01-09-921805
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Cégbíróság
Adószáma: 14826003-2-41
Adatkezelésért felelős személy: Kopisz Judit
Adatkezelés és adatőrzés helye: 1139 Budapest, Váci út. 99.